Baxmaq üçün sürüşdür

MEP & F DİZAYNI

PortBİM şirkəti nəhəng, orta və kiçik tikinti proyektləri üzrə əldə etdiyi iş təcrübəsi ilə yüksək keyfiyyətli MEP dizayn xidmətləri göstərmək üçün ehtiyyac olan təcrübəyə sahibdir. MEP dizayn məsləhətçiləri, mühəndisləri və texniklərindən ibarət ekspert qrupumuz, binanın memarlıq dizaynını, struktur möhkəmliyini və davamlılıq ehtiyaclarını nəzərə alaraq individual MEP tələblərini icra etmək qabiliyyətindədir. Müasir texnologiyalardan və dizayn metodologiyalarından istifadə edərək podratçılar, memarlar və quraşdırma qrupları üçün dəqiq dizaynların verilməsini təmin edirik. İşıqlandırma dizaynından HVAC dizayn xidmətlərinə qədər bir çox mürəkkəb MEP dizayn həlləri təqdim edirik.

Dizayn üzrə Təkamül Mərhələlərimiz:

Konseptual və ya Sxematik Dizayn: tikinti modulları arasındakı miqyası və əlaqəsi daxil olmaqla, layihənin ümumi əhatəsini müəyyənləşdirən ilkin bir dizayn sxemidir. Bu mərhələdə, təklif olunan sistemi LOD 200 Revit modelinə uyğun olaraq təklif olunan metodla əlaqəli fikir və konsepsiyalar baxımından təsvir edirik.


Detallı dizayn: konseptual və ya sxematik dizayn mərhələsindən sonra gəlir və burada dizaynın detalları ətraflı şəkildə işlənir. Detallar LOD 300 Revit modelinə uyğun modeldə əks olunur. Tikinti başa çatdıqdan sonra layihənin görünüşünü nümayiş etdirərək tərtib olunmuş iri miqyaslı rəsmləri təqdim edirik.


Tikinti Sənədi: bina dizaynı ilə fiziki bina forması arasındakı bir körpü kimidir. Cizgiləri tikinti layihəsi üçün zəruri olan xüsusiyyətlərlə hazırlayırıq. Bu səviyyə MEP xidmətlərinin bütün məlumatlarını birləşdirən LOD 400 Revit modelinə uyğundur. Modellər, ölçüsü, yeri, miqdarı və oriyentasiyası baxımından tam hazır və detallı məlumatlı elementləri özündə birləşdirir. Bu səviyyədə Model mətn, şərhlər, ölçülər və 2D hissələr daxil olmaqla həndəsi olmayan (3D) məlumatları ehtiva edir və təklif olunan bütün elementlərin tam təsvirini təmin edir.

MEXANİKİ DİZAYN XİDMƏTLƏRİ
İstilik, havalandırma, kondisioner
Təbii qaz sistemləri
Sıxılmış hava sistemləri
Enerji təhlili
Nasos Otağı.
 
ELEKTRİK DİZAYN XİDMƏTLƏRİ
Alçaq Gərilim Sistemləri (İşıqlandırma, Enerji təchizatı)
Orta Gərilim Sistemləri
Bina Avtomatlaşdırma Sistemləri (BMS daxil olmaqla)
Aşağı cərəyan sistemləri (Data, Yanğın Siqnalı, Giriş Nəzarəti, CCTV)
 
SANTEXNİKA DİZAYN XİDMƏTLƏRİ
Daxili Su təchizatı sistemləri
Torpaq və tullantı su sistemləri
Yağış Su Sistemləri
Qazanxana və nasos otaqları
 
 YANĞINSÖNDÜRMƏ DİZAYN XİDMƏTLƏRİ
Sulu yanğınsöndürmə sistemləri
Quru yanğınsöndürmə sistemləri
Drencher Sistemləri
Hortum Yanğınsöndürmə Sistemləri
Təmiz Agent Yanğınsöndürmə Sistemləri
Duman təxliyə Sistemləri
Yanğın nasos otağı
 

Memarlıq, mühəndislik və inşaat (AEC) layihələrini həyata keçirərkən şirkətimiz beynəlxalq (IBC, ASHRAE, SMACNA, IEC,, NFPA, BS,, NBS və s.) və yerli standartdan (СНиП) istifadə edir. Şirkətimiz LOD 101, LOD 200, LOD 300, LOD 350 və LOD 400 səviyyələrində dizaynlar təqdim edir (LOD haqqında daha çox məlumat almaq üçün əlaqə saxlayın).