Baxmaq üçün sürüşdür

BIM XİDMƏTLƏRİ

Bina Məlumat Modelləşdirmə (BIM) - tikinti layihəsinin bütün fəaliyyət dövrü üçün zəngin məlumat modelləri yaradan dinamik prosesdir. Layihə müxtəlif mərhələlərdən keçdikcə, BIM model inkişaf səviyyəsi də fərqli səviyyələrə, yəni LOD 100, 200, 300 və daha yüksək səviyyələrə yüksəlir.

BIM modeli əvvəlcədən təyin edilmiş xüsusi məqsədlər üçün istifadə edilə bilər. Layihə mərhələlərinin tələblərinə və layihə mürəkkəbliyinə görə BIM-də mövcud məlumatlara xüsusi parametrlər əlavə olunur. Əvvəlcədən müəyyən olunmuş bu əlavələr BIM ölçüləri kimi 3D, 4D, 5D, 6D və 7D kimi təsvir edilə bilər. Bu ölçülər tikinti dizaynını daha yaxşı başa düşmək üçün modellə əlaqəli məlumatları artırır. Müasir dövrdə BIM texnologiyası əsas 3D və 4D ölçülərindən AEC sənayesinin gələcəyini dəyişdirməyə hazır olan daha inkişaf etmiş 5D, 6D və 7D ölçülərinə qədər inkişaf etmişdir.

3D BIM MODEL BİM MENECMENT (VIRTUAL DİZAYN İNŞAATI) 7D BİNALARIN İDARƏ OLUNMASI BİM-ə SCAN, VR VƏ AR BIM KONTENTİN (MATERİAL QRUPUNUN ) TƏSİSİ