Baxmaq üçün sürüşdür

Dizayn və mühəndislik

 

Dizayn və Mühəndislik bir binanın MEP sistemlərini planlaşdırma, dizayn və idarə etmə elmidir. Biz MEP Dizayn və Mühəndislik Şirkəti olaraq inşaat prosesinin bütün mərhələlərində iştirak edirik. MEP & F dizaynı, qərar qəbuletmə, xərclərin idarəsi, tikintinin idarəsi, sənədləşmə, binanın istismarı və binanın texniki xidmətinə kömək edirik.

MEP & F Dizayn Xidmətlərinin ticari tikinti layihələrində resurslardan istifadə etmək və tullantıları azaltmaq üçün davamlılıq əsas diqqət mərkəzinə çevrilmişdir. Ticari bina (korporativ ofis, pərakəndə mağaza, otel və ya qarışıq istifadə binası kimi), BIRTIPLI VƏ ÇOX FUNKSİONALI yaşayış binası və ya fabrik, anbar kimi sənaye binası üçün mexaniki, elektrik və ya santexnika dizayn xidmətləri axtarırsınızsa, PortBIM tərəfindən lisenziyalı MEP mühəndislərindən ibarət təcrübəli bir qrup sizə kömək edəcək!

 

 

 

Dizayn mühəndisliyi aşağıdakı əsas kateqoriyalara bölünə bilər:

Hesablama: Isitmə və soyutma yükünün hesablanması, Kanal və Boru Təzyiqi itkisinin hesablanması,“Lux” Hesabatı, avadanlıqların hesablanması və seçimi, Yanğının hidravlik hesabatı və s.

Analiz: CFD Maye Axını Analizi, CFD İstilik Axını Analizi.

Tərtib: 2D Plan Görünüşü, 2D Şematik Təsvirlər, 2D Diaqram, 2D Detallı Sahə Təsviri.

Koordinasiya: Memarlıq, struktur, mexaniki, elektrik, santexnika və yanğın söndürmə kimi bütün sistemlər arasında koordinasiya.

Modelləşdirmə: Bütün sistemlərin 3D modelləşdirilməsi.

Proqramlaşdırma: Dizayn prosedurunu sürətləndirmək və insan qaynaqlı səhvləri minimuma endirmək üçün əvvəlcədən qurulan ssenarilər hazırlamaq üçün Python tərəfindən inkişaf edilmiş Dinamo-dan istifadə.

Toqquşma analizi: bütün sistemlər arasında toqquşmaların aşkarlanması, LOD 400 dizayn səviyyəsinə çatma və tikinti layihəl

Layihənin İdarə olunması: Tikinti layihəsində zamanın idarəsi (BIM 4D) və Xərclərin İdarə olunması (BIM 5D).

Dayanıqlı Bina Dizaynı: Mülki, Mexanika, Elektrik və Yanğınsöndürmə sahələrinin dizaynını təkmilləşdirərək dizaynı LEED Platin səviyyəsinə qədər yüksəltmək.

 

Dizayn mərhələsində mütəxəssis qrupumuz hesablama, təhlil, tərtib, modelləşdirmə, layihə idarəetməsi və s. kimi kompleks tapşırıqları yerinə yetirmək üçün aşağıda sadalanan ən son proqram təminatından istifadə edir:

 

Revit BİM 3D Modelləşdirmə
Koordinasiya üçün əlverişli məlumatlar və vasitələrlə infrastruktur və binalarının layihələrinin hazırlanmasına, səmərəli şəkildə dizaynına və tikintisinə kömək edir.
 
4D – Planlama
Resurs planlaşdırma, idarəetmə və satınalma planlaşdırması üçün təxmini başlanğıc və bitmə tarixləri ilə layihə mərhələlərini və nəticələrini təqdim edir.
 
5D – Material istehlakının hesablanması
Layihələrin və ya tikinti proseslərinin miqdarını (materialını)və maya dəyərini proqnozlaşdırmaq üçün BIM 5D istifadə edərək materialların qiymətini daha sürətli, asan və daha dəqiq hesablayır.
 
Toqquşma analizi
Layihə sahəsinə ayaq basmazdan əvvəl layihədə dizayn toqquşmalarının, uyğunsuzluqların müəyyənləşdirilməsi, yoxlanılması və aradan qaldırılması.