Baxmaq üçün sürüşdür

7D BİNALARIN İDARƏ OLUNMASI

Profilaktik Xidmət Planlaması: BİM, bina quruluşu və ərazidə istifadə olunan avadanlıqları haqqında məlumatdan istifadə edərək təmir işlərinin monitorinqi, səmərəli və düzgün təşkili üçün istifadə olunur.

Texniki baxım üzrə bu tip qoruyucu təmir işləri bir binanın davamlılığını təmin edə, təmir və fövqəladə xidmətlərin sayını minimuma endirə və təmir işçilərinin məhsuldarlığını artıra bilər.
Dayanıqlılığın təhlili: BIM, tikinti sistemlərindəki çatışmazlıqları müəyyən etmək üçün müəyyən ətraf mühit standartlarına cavab verən bir binanın fəaliyyətini izləmək üçün digər analiz və qiymətləndirmə vasitələri ilə birləşdirilir.